Privatumo politika

1.     Bendrosios nuostatos:

1.1.   Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau - www.playpro.lt ) ir kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką;

1.2.   Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi www.playpro.lt tvarko Pirkėjo asmens duomenis;

1.3.   Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

 

2.     Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas:

2.1.   E-parduotuvė www.playpro.lt gerbia Pirkėjo teisę į privatumą, todėl Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik tam, kad:

2.1.1.  Apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

2.1.2.  Išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3.  Išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4.  Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2.   Registracijos e-parduotuvėje metu prašome Pirkėjo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

 

3.     Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.1.   www.playpro.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

3.1.1.  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4.     Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas:

4.1.   Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;

4.2.   www.playpro.lt turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai vykdyti Pirkėjo reikalavimus.

 

5.     Asmens duomenų tvarkymas:

5.1.   Pirkėjas sutinka, kad asmeniniai duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

6.     Taisyklių keitimas:

6.1.   www.playpro.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami.

 

www.playpro.lt – Tavo žaidimų įrangos parduotuvė!