Privatumo politika

1.     Bendrosios nuostatos:

1.1.   Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau - www.playpro.lt ) ir kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką;

1.2.   Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi www.playpro.lt tvarko Pirkėjo asmens duomenis;

1.3.   Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

 

2.     Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas:

2.1.   E-parduotuvė www.playpro.lt gerbia Pirkėjo teisę į privatumą, todėl Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik tam, kad:

2.1.1.  Apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

2.1.2.  Išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3.  Išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4.  Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2.   Registracijos e-parduotuvėje metu prašome Pirkėjo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3.  Klientų paliktus el. pašto adresus svetainėje gali būti naudojami rinkodaros tikslams (el. laiškų rinkodarai, automatizacijoms, naujienlaiškiams.) Klientas turi teisę atsisakyti prenumeratos paspaudęs ant nuorodos el. laiško apačioje.

 

3.     Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.1.   www.playpro.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

3.1.1.  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4.     Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas:

4.1.   Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;

4.2.   www.playpro.lt turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai vykdyti Pirkėjo reikalavimus.

 

5.     Asmens duomenų tvarkymas:

5.1.   Pirkėjas sutinka, kad asmeniniai duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

6.     Taisyklių keitimas:

6.1.   www.playpro.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami.

 

www.playpro.lt – Tavo žaidimų įrangos parduotuvė!